Fortrolighedspolitik

Hvis du er besøgende på et CalcuEasy.com-website eller er en kunde af en CalcuEasy.com-tjeneste, gælder denne fortrolighedspolitik som udtrykkeligt beskrevet nedenfor, for din brug af et sådant website eller tjeneste.

På CalcuEasy.com respekterer vi vores brugeres privatlivsret og anerkender vigtigheden af at beskytte de personlige oplysninger, vi indsamler om dig. Vores fortrolighedspolitik er designet til at hjælpe dig med at forstå, hvilke oplysninger vi indsamler, og hvordan vi bruger og deler disse oplysninger. Denne fortrolighedspolitik gælder for vores websites og tjenester.

Som brugt i denne politik til beskyttelse af personlige oplysninger, henviser “CalcuEasy.com,” “os” og “vi” til CalcuEasy.com og dets tilknyttede selskaber. “Websites” betyder CalcuEasy.com websites (inklusive uden begrænsning www.calcueasy.com, live.calcueasy.com og eventuelle efterfølgende URL’s, mobile eller lokaliserede versioner og relaterede domæner og underdomæner), og “Tjenester” betyder, at CalcuEasy.com bruger interface og forretningsgrænseflade, applikationer og tjenester, i begge tilfælde i hvilket format de måtte blive tilbudt nu eller i fremtiden. Websites og tjenester kaldes samlet her ”Udbydelserne”.

Information, vi indsamler

Registrering og kontaktoplysninger
Vi indsamler oplysninger om dig, når du (a) registrerer dig for at bruge Tjenesterne og (b) på anden måde leverer kontaktoplysninger til os via e-mail eller gennem vores tilbud. Disse oplysninger, du giver, kan omfatte dit brugernavn, for- og efternavn, e-mail-adresse, virksomhedsnavn, virksomheds postadresse og/eller telefonnummer.

Betalingsinformation
Når du køber tjenesterne, indsamler vi også transaktionsoplysninger, som kan indeholde din fakturerings- og postadresse og andre betalingsrelaterede oplysninger (“Betalingsoplysninger”). Vi beskriver, hvordan betalingsoplysninger indsamles og behandles i afsnittet ”Betalingsoplysninger”.

Teknisk information om brug og placering
Vi indsamler automatisk oplysninger om, hvordan du interagerer med tilbuddene, f.eks. den IP-adresse, hvorfra du får adgang til tilbuddene, dato og tid, oplysninger om din browser, operativsystem og computer eller enhed, de viste sider og de klikkede emner. Vi kan også indsamle placeringsoplysninger, herunder placeringsoplysninger, der automatisk leveres af din computer eller enhed. Vi bruger cookies og lignende teknologier til at indsamle nogle af disse oplysninger.

Tredjeparts platforme
Vi kan muligvis indsamle information, når du interagerer med vores annoncer og andet indhold på tredjepartswebsites eller platforme, f.eks. sociale medier websites. Dette kan omfatte oplysninger som “Synes godt om”, profiloplysninger indsamlet fra sociale netværkswebsites eller det faktum, at du har set eller interageret med vores indhold.

Andre oplysninger
Vi kan indsamle andre oplysninger fra dig, som ikke specifikt er angivet her. Vi kan bruge sådanne oplysninger i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik eller som ellers tilladt af dig.

Hvordan vi bruger de oplysninger, vi samler

Vi bruger dine oplysninger på følgende måder:

 • Til at levere, vedligeholde og forbedre tilbuddene og vores andre produkter og tjenester, herunder til at betjene visse funktioner og funktionalitet i udbuddene (for eksempel ved at huske dine oplysninger, så du ikke behøver at indtaste dem igen under dette eller efterfølgende besøg );
 • Til at behandle dine forespørgsler og på anden måde levere kundeservice;
 • For at behandle dine betalinger, bruger betalingsoplysninger som beskrevet i afsnittet ”Betalingsoplysninger”;
 • Til at kontrollere uautoriseret brug eller misbrug af Udbuddene og vores andre produkter og tjenester eller på anden måde registrere, undersøge eller forhindre aktiviteter, der kan være i strid med vores politikker eller være ulovlige;
 • Til at analysere tendenser, administrere eller optimere tilbuddene, overvåge brugs- eller trafikmønstre (herunder for at spore brugernes bevægelser omkring tilbuddene) og indsamle demografiske oplysninger om vores brugerbase som helhed;
 • Til at kommunikere direkte med dig, herunder ved at sende dig nyhedsbreve, kampagner og særlige tilbud eller information om nye produkter og tjenester. Dine fravalgsmuligheder for reklamekommunikation er beskrevet i afsnittet ”Dine kontroller og valg”;

Deling af dine oplysninger med tredjepart

Vi sælger ikke, handler ikke, deler ikke eller overfører ikke dine personlige oplysninger til tredjepart undtagen under følgende begrænsede omstændigheder:

 • Vi deler muligvis dine personlige oplysninger med vores moderselskab;
 • Vi deler/opbevarer dine personlige oplysninger med tredjepartsudbydere, som hjælper os med at levere tjenester, der omfatter hjælp til at markedsføre, annoncere vores produkt/servicetilbud eller levere, vedligeholde og forbedre funktioner og funktionalitet i udbuddene.
  • I forhold til markedsføring opbevares dine personlige oplysninger hos Mailchimp, som ligger i 3. Land (USA). CalcuEasy har lavet databehandleraftaler med Mailchimp.
  • I forbindelse med e-mails genereret via brug af funktioner på CalcuEasy-platformen opbevares dine personlige oplysninger hos Postmark i op til 45 dage, som ligger i 3. Land (USA) CalcuEasy har lavet databehandleraftale med Postmark.
 • Vi kan muligvis dele dine personlige oplysninger, når vi har en god tro på, at adgang, brug, bevarelse eller videregivelse af sådanne oplysninger med rimelighed er nødvendigt for at (a) opfylde enhver gældende lov, regulering, juridisk proces eller håndhævelig regeringsanmodning, (b) håndhæve en kundeaftale, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser deraf, eller (c) beskytte mod overhængende skade på vores rettigheder, ejendom eller sikkerhed eller af vores brugere eller offentligheden som krævet eller tilladt i henhold til loven;
 • Vi kan muligvis dele dine personlige oplysninger med tredjepart (herunder vores tjenesteudbydere og offentlige enheder) for at opdage, forhindre eller på anden måde adressere svindel eller sikkerhed eller tekniske problemer;
 • Vi kan muligvis dele dine personlige oplysninger med vores forretningspartnere, der tilbyder en service til dig i fællesskab med os;
 • Vi kan dele og/eller overføre dine personlige oplysninger, hvis vi bliver involveret i en fusion, erhvervelse, konkurs eller nogen form for salg af nogle af eller alle vores aktiver; og

Vi kan også dele aggregerede eller anonymiserede oplysninger med tredjepart til andre formål. Sådanne oplysninger identificerer dig ikke individuelt, men kan omfatte brug, visning og teknisk information såsom de typer tilbud, som vores kunder og brugere generelt bruger, konfigurationen af deres computere og ydeevnemålinger relateret til brugen af tilbud, som vi indsamler gennem vores teknologi. Hvis vi i henhold til gældende lov er forpligtet til at behandle sådanne oplysninger som personlige oplysninger, vil vi kun videregive dem som beskrevet ovenfor.

Betalingsoplysninger

Når du foretager et køb af en CalcuEasy service/tjeneste, indsamles og behandles alle kreditkortoplysninger, du giver, som en del af dine betalingsoplysninger, direkte af vores betalingsprocessor, Stripe gennem deres Stripe Checkout-service. Vi modtager eller gemmer aldrig dine fulde kreditkortoplysninger. Stripe forpligter sig til at overholde Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) og bruge branchestandardsikkerhed. Stripe kan bruge dine betalingsoplysninger i overensstemmelse med deres egen privatlivspolitik her: https://stripe.com/us/checkout/legal.

Dine kontroller og valg

Fravalg
Vi kan give dig muligheden for at “fravælge” at bruge dine personlige oplysninger til bestemte formål, når vi beder om disse oplysninger. Hvis du beslutter at fravælge det, er vi muligvis ikke i stand til at give dig visse funktioner i tilbuddene.

Kommunikationspræferencer
Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev og reklamekommunikation, kan du fravælge at modtage dem ved at følge instruktionerne, der er inkluderet i sådanne kommunikation eller på tilbuddene. Bemærk dog, at du muligvis ikke kan fravælge visse servicerelaterede kommunikationer.

Blokering af cookies
Du kan fjerne eller blokere visse cookies ved hjælp af indstillingerne i din browser, men tilbuddene kan ophøre med at fungere korrekt, hvis du gør det.

Hvordan vi reagerer på ikke sporer signaler
Din webbrowser kan have en “ikke-spore”-indstilling, der, når den er aktiveret, får din browser til at sende en ikke-spore HTTP-header-fil eller “signal” til hvert sted, du besøger. På nuværende tidspunkt reagerer tilbuddene ikke på denne type signal.

Adgang til og opdatering af dine personlige oplysninger

Når du bruger tilbuddene, gør vi god tro for at give dig adgang til dine personlige oplysninger efter din anmodning og enten give dig midlerne til at rette disse oplysninger, hvis de er unøjagtige eller slette sådanne oplysninger på din anmodning, hvis der ikke kræves andet bevaret ved lov eller til legitime forretningsformål. Du kan når som helst få adgang til, gennemgå, rette, opdatere, ændre eller slette dine oplysninger. For at gøre dette, bedes du kontakte os på kontakt@calcueasy.com med dit navn og de oplysninger, der ønskes adgang til, rettet eller fjernet. Vi kan afvise at behandle anmodninger, der er urimeligt gentagne eller systematiske, kræver uforholdsmæssig teknisk indsats (for eksempel anmodninger om oplysninger, der findes på backup-bånd), bringer andres privatliv i fare, ville være ekstremt upraktiske eller for hvilke der ikke kræves adgang på anden måde. Under alle omstændigheder, hvor vi giver adgang til information og korrektion, udfører vi denne service gratis, medmindre dette kræver en uforholdsmæssig stor indsats.

Bemærk, at hvis du ophører med at bruge tjenesten, eller vi afslutter din adgang til tjenesten i overensstemmelse med din kundeaftale, har du muligvis ikke længere muligheden for at få adgang til eller opdatere dine oplysninger.

Vi kan opbevare dine oplysninger om nødvendigt for at støtte udbuddet, overholde vores juridiske forpligtelser eller løse tvister. Bemærk, at indhold, du oplyser, muligvis forbliver på tilbuddene, selvom du ophører med at bruge tilbuddene, eller vi afslutter din adgang til tilbuddene.

Ændringer i fortrolighedspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre vores fortrolighedspolitik til enhver tid. Hvis vi foretager ændringer, vil vi på denne side angive politikkens nye effektive dato. Hvis vi foretager væsentlige ændringer af denne politik, underretter vi dig via e-mail eller via meddelelse om tilbuddene.

Sikkerhed

Sikkerheden ved dine personlige oplysninger er vigtig for os. Vi opretholder en række passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger. Vi begrænser adgangen til personlige oplysninger om dig til medarbejdere, som vi mener med rimelighed har brug for at komme i kontakt med disse oplysninger for at levere produkter eller tjenester til dig eller for at udføre deres job. Desuden har vi implementeret rimelige fysiske, elektroniske og proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger, der er designet til at beskytte personlige oplysninger om dig. Når du indtaster følsomme oplysninger (f.eks. din adgangskode), krypterer vi disse oplysninger under transit ved hjælp af industristandard Transport Layer Security (TLS) krypteringsteknologi. Ingen overførselsmetode over internettet, metode til elektronisk opbevaring eller andre sikkerhedsmetoder er hundrede procent sikre. Selvom vi stræber efter at gøre en rimelig indsats for at beskytte dine personlige oplysninger, kan vi ikke garantere dets absolutte sikkerhed.

Dine rettigheder

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Samtykke

Såfremt du ønsker at tilbagetrække dit samtykke, som du har givet i forbindelse med oprettelse af gratis konto, tilmelding til nyhedsbrev, m.m., kan du meddele dette ved at skrive til os på kontakt@calcueasy.com.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller har brug for at kontakte os om denne politik til beskyttelse af personlige oplysninger, så send os en e-mail til os på kontakt@calcueasy.com.