Generelle Vilkår og betingelser

Følgende generelle vilkår og betingelser er gældende for aftalen indgået mellem:

CalcuEasy ApS
Vidalsvej 6
9230 Svenstrup
CVR.: 36494514

&

Brugeren

Definitioner

“Aftalen” betyder disse kundes servicevilkår og alt materiale, der er henvist til eller linket til heri.

“Brugeren” betyder denne virksomhed beskrevet med: Virksomhedsnavn, kontaktpersonens tlf. nr. og mail adresse.

“CalcuEasy-tjeneste” og “CalcuEasy Platform” betyder software platformen og relaterede tjenester og tilbud, der er gjort tilgængelige gennem samarbejdet med CalcuEasy.

“Kundedata” betyder alle oplysninger, som du sender eller indsamler via CalcuEasy-tjenesten.

“CalcuEasy-repræsentant” betyder medarbejderen fra CalcuEasy.

“Konsulent” betyder den salgskonsulent enten fra AB Catering, BC Catering og/eller inco, som er koblet på den enkelte brugers CalcuEasy konto.

Aftaleperiode og aftalens gyldighed

 1. Aftaleperiode. Aftaleperioden starter når Brugeren opretter en CalcuEasy konto på CalcuEasy tjenesten og stoppes igen når Brugeren aktivt bekræfter sletning af Brugerens CalcuEasy konto. CalcuEasy har til en hver tid ret til at opsige Aftalen med Brugeren, med øjeblikkelig varsel.
 2. Aftalens gyldighed. Vedkommende som opretter en CalcuEasy konto og/eller bekræfter Aftalen og oprettelsen af en CalcuEasy konto, indgår Aftalen på vegne af Brugeren, som vedkommende repræsenterer. Aftalen indgåes dermed mellem Brugeren og CalcuEasy. Brugeren forpligter sig dermed til CalcuEasys vilkår og betingelser.


Data

 1. Dine oplysninger. Når du tilmelder dig CalcuEasy-tjenesten, gemmer vi de oplysninger, du giver os, såsom navnet og e-mailen på den medarbejder, der bruger systemet. Denne information bruges til dokumentation af app-aktivitet, med andre ord; hvem gør hvad inden for CalcuEasy platformen.
 2. Indsamlede data. Alle kundedata indsamlet, gemt og relateret til CalcuEasy-tjenesten ejes fuldt ud af Brugeren.
 3. Aggregerede data. CalcuEasy genererer aggregerede data indsamlet gennem råvaremodulet, opskriftsmodulet, lagermodulet, planmodulet og salgsmodulet for at lave analyse og optimere platformen, hvilket giver dig forudsætningerne for at maksimere den fordel, du får ved CalcuEasy-tjenesten. Ingen aggregerede data kan spores af andre organisationer end din egen. Hvis du ønsker, at dine data ikke skal inkluderes i nogen samlede datasæt, bedes du kontakte din CalcuEasy-repræsentant.
 4. Datalagring. De kundedata, vi lagrer, opbevares indtil Aftalen opsiges eller indtil Brugeren anmoder om sletning. Alle data gemmes inden for EU og sikkerhedskopieres mindst en gang hvert døgn.
 5. Dataindsigt. Den Konsulent som Brugeren har givet adgang til CalcuEasy kontoen har indsigt i al data som befinder sig på denne CalcuEasy konto. Fx råvarepriser, salgspriser, dækningsgrader, lagertal, etc. som befinder sig på CalcuEasy kontoen. Brugeren er selv ansvarlig for hvilken data der skal opbevares på CalcuEasy kontoen og hvem der har adgang til denne.


Sikkerhed & betjening

 1. Adgang. Mens Atalen er aktiv, giver CalcuEasy dig adgang til at bruge CalcuEasy-tjenesten som beskrevet i denne aftale. CalcuEasy leverer muligvis nogle eller alle elementer i CalcuEasy-tjenesten via tredjepartsudbydere.
 2. Tilgængelighed. Vi forsøger at gøre CalcuEasy-tjenesten tilgængelig 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, bortset fra planlagt nedetid for vedligeholdelse. Eventuel planlagt nedetid informeres mindst 7 dage i forvejen og du vil blive underrettet som følge heraf.
 3. Indsamling af data. Dataene fra dine råvarer, kalkulationer, lagre, salg, etc. samles kontinuerligt og kan læses/analyseres på dit CalcuEasy Dashboard. For at få adgang til dataene skal du have en aktiv CalcuEasy-konto.
 4. CalcuEasy bruger. Når du opretter en CalcuEasy-konto for at få adgang til dit Dashboard, gemmes din medarbejders data af CalcuEasy. CalcuEasy gemmer Brugerens navn og e-mail-adresse for at logge aktiviteten i systemet, som en del af vores sikkerheds- og overholdelsesforanstaltninger. Desuden kan vi kontakte Brugerne af platformen i følgende tilfælde:
  1. Hvis vi oplever ikke-planlagt nedetid for tjenesten.
  2. Hvis Brugerne har brug for hjælp og rådgivning i CalcuEasy-platformen
 5. Tilgængelighed. CalcuEasy.com vil bruge kommercielt rimelige bestræbelser på at gøre CalcuEasy-tjenesten tilgængelig med en oppetid på 99,8% i hver kalendermåned.

Vi kontakter ikke unødigt vores Brugere, og størstedelen af kommunikationen mellem Brugere og CalcuEasy-teamet foregår via vores integreret live-chat eller mail.

Databehandling

Enhver Aftale med CalcuEasy reguleres af CalcuEasys databehandlingsaftale, medmindre andet er angivet i samarbejdsaftalen.


Diverse

 1. Offentliggørelse. Som en del af denne Aftale giver Brugeren os ret til at tilføje Brugerens virksomhed eller den virksomhed, Brugeren repræsenterer, med firmanavn og firmalogo til vores kundeliste og website efter indgåelse af Aftalen indtil et år efter Aftalens ophør.
 2. Gældende lov. Aftalen er underlagt dansk lov.
 3. Overtrædelse af Aftale. I tilfælde af misligholdelse af Aftalen skal den forseende part indgive en skriftlig anmodning med en 14-dages frist for afhjælpning af aftalebruddet. Hvis denne anmodning ikke overholdes, kan Aftalen opsiges af begge parter med 30 dages varsel. Forpligtelsen til at kompensere i tilfælde af aftalebrud følger de generelle regler i dansk lovgivning.
 4. Acceptabel anvendelse. Du accepterer at bruge CalcuEasy-tjenesten, herunder alle funktioner og funktionaliteter, der er forbundet hermed, i overensstemmelse med alle gældende love, regler og forskrifter eller andre begrænsninger i brugen af tjenesten eller indholdet deri. Du accepterer ikke at arkivere, gengive, distribuere, ændre, vise, udføre, offentliggøre, licensere, oprette afledte værker eller tilbyde salg, ikke-kundedata og information indeholdt i eller opnået fra eller gennem CalcuEasy-tjenesten.
 5. Ændring af vilkår og betingelser. CalcuEasy forbeholder sig retten til frit at ændre/tilføje/slette i vilkår og betingelser uden at underrette Brugeren. Hvis der ændres i vilkår og betingelser, som direkte påvirker kunden (ex. markante ændringer i nuværende funktioner og moduler), orienteres kunden herom via mail mindst 30 dage før ændringens ikrafttrædelse.