Generelle Vilkår og betingelser

Definitioner

“Aftalen” betyder disse kundes servicevilkår og alt materiale, der er henvist til eller linket til heri.

“CalcuEasy-tjeneste” og “CalcuEasy Platform” betyder software platformen og relaterede tjenester og tilbud, der er gjort tilgængelige for dig gennem samarbejdet med CalcuEasy.

“Abonnementsgebyrer” betyder de gebyrer, som kunden betaler for at bruge og få adgang til CalcuEasy-tjenesten. Gebyrerne er en årlig betaling.

“Kundedata” betyder alle oplysninger, som du sender eller indsamler via CalcuEasy-tjenesten.

“CalcuEasy-repræsentant” betyder medarbejderen fra CalcuEasy, der er ansvarlig for samarbejdet.

Aftaleperiode, priser, betaling, opsigelse af aftalen og aftalens gyldighed

 1. Aftaleperiode. Abonnement tegnes for et år af gangen, bindingsperioden er således 12 GDPRmåneder, uanset om man vælger at betale månedligt eller årligt forud, med mindre andet er aftalt. Abonnementet anses for automatisk fornyet i en ny aftaleperiode på et år af gangen, ved hovedforfald. Hovedforfaldsdatoen er den dag i den måned, første faktura for abonnementet trådte i kraft.
 2. Priser. Prisfastsættelsen afhænger af størrelsen på din virksomhed (1 eller flere afdelinger). Priserne på calcueasy.com er altid opdateret og retningsvisende. CalcuEasy kan justere abonnementsgebyrerne ved starten af hver fornyelsesperiode ved at give mindst 30 dage skriftlig varsel til kunden.
 3. Betaling. CalcuEasy ApS benytter Stripe som betalingsløsning. Stripe godkender betalinger fra de fleste betalingskort, heriblandt: Visa/Dankort, Visa og MasterCard). Sikkerheden omkring betalingsoplysningerne varetages af Stripe (https://stripe.com/dk) og omfatter sikker kryptering af kortdata. Betaling for abonnement sker forud for hver abonnementsperiode. Det pågældende beløb trækkes automatisk via de, af kunden, angivne betalingsoplysninger. Afhængigt af kundens valg af abonnement, trækkes beløbet automatisk hver måned/år. Når kundens angivne betalingsoplysninger er bekræftet og godkendt, trækkes det gældende beløb med det samme. Ved køb af abonnement er alle priser inklusiv 25% moms. Kvitteringer for betaling genereres straks efter betaling (både ved det initiale køb og ved fornyelse af abonnement) og sendes til kundens mail. Ved særlige tilfælde kan det aftales, at kunden betaler abonnement via fakturering. CalcuEasy ApS har ret til at afgøre, hvorvidt der skal betales via fakturering eller ej.
 4. Opsigelse af aftalen. Abonnementet kan opsiges uden varsel frem til fornyelsesdato af abonnementet, ellers fornyes abonnementet automatisk. Ved opsigelse af abonnement efter fornyelsesdato af abonnementet gælder følgende opsigelsesvilkår:
  • Ved månedlig fakturering, betales sidst udsendte faktura og abonnementet afsluttes til periodens afslutning.
  • Ved kvartalsvis fakturering, betales sidst udsendte faktura og abonnementet afsluttes til periodens afslutning.
  • Ved årlig fakturering, opsiges abonnementet med 6 måneders varsel fra opsigelsesdato.

Efter opsigelse vil du fortsat have adgang til CalcuEasy-tjenesten og dine kundedata indtil udgangen af din opsigelsesperiode.
Allerede betalt abonnement tilbagebetales ikke ved opsigelse af aftalen.

CalcuEasy har til hver tid ret til at opsige abonnement og aftale med kunden, med øjeblikkelig varsel.

 1. Aftalens gyldighed. Vedkommende som opretter konto og/eller bekræfter aftale og abonnement med CalcuEasy, indgår aftale og abonnement på vegne af virksomheden, som vedkommende repræsenterer. Aftalen indgåes dermed mellem virksomheden og CalcuEasy. Virksomheden forpligter sig dermed til CalcuEasys vilkår og betingelser.


Data

 1. Dine oplysninger. Når du tilmelder dig CalcuEasy-tjenesten, gemmer vi de oplysninger, du giver os, såsom navnet og e-mailen på den medarbejder, der bruger systemet. Denne information bruges til dokumentation af app-aktivitet, med andre ord; hvem gør hvad inden for CalcuEasy platformen.
 2. Indsamlede data. Alle kundedata indsamlet, gemt og relateret til CalcuEasy-tjenesten ejes fuldt ud af kunden.
 3. Aggregerede data. CalcuEasy genererer aggregerede data indsamlet gennem råvaremodulet, opskriftsmodulet, lagermodulet og salgsmodulet for at lave analyse og optimere platformen, hvilket giver dig forudsætningerne for at maksimere den fordel, du får ved CalcuEasy-tjenesten. Ingen aggregerede data kan spores af andre organisationer end din egen. Hvis du ønsker, at dine data ikke skal inkluderes i nogen samlede datasæt, bedes du kontakte din CalcuEasy-repræsentant.
 4. Datalagring. De kundedata, vi lagrer, opbevares indtil kontraktens opsigelse, eller indtil kunden anmoder om sletning. Alle data gemmes inden for EU og sikkerhedskopieres mindst en gang hver 24 timer.


Sikkerhed & betjening

 1. Adgang. Mens aftalen er aktiv, giver vi dig adgang til at bruge CalcuEasy-tjenesten som beskrevet i denne aftale og den gældende ordre. Vi leverer muligvis nogle eller alle elementer i CalcuEasy-tjenesten via tredjepartsudbydere.
 2. Tilgængelighed. Vi forsøger at gøre CalcuEasy-tjenesten tilgængelig 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, bortset fra planlagt nedetid for vedligeholdelse. Eventuel planlagt nedetid stilles til rådighed for dig mindst 7 dage i forvejen og du vil blive underrettet som følge heraf.CalcuEasy-platformen
 1. Indsamling af data. Dataene fra dine råvarer, kalkulationer, lagre og salg samles kontinuerligt og kan læses/analyseres på dit CalcuEasy Dashbord. For at få adgang til dataene skal du have en aktiv CalcuEasy-konto.
 2. CalcuEasy bruger. Når du opretter en CalcuEasy-konto for at få adgang til dit Dashboard, gemmes din medarbejders data af CalcuEasy. Vi gemmer brugerens navn og e-mail-adresse for at logge aktiviteten i systemet, som en del af vores sikkerheds- og overholdelsesforanstaltninger. Desuden kan vi kontakte brugerne af platformen i følgende tilfælde:
  o Hvis der sker ændringer i brugerens abonnement
  o Hvis vi oplever ikke-planlagt nedetid for tjenesten
 3. Tilgængelighed. CalcuEasy.com vil bruge kommercielt rimelige bestræbelser på at gøre CalcuEasy-tjenesten tilgængelig med en oppetid på 99,8% i hver kalendermåned.

Vi kontakter ikke unødigt vores brugere, og størstedelen af kommunikationen mellem brugere og CalcuEasy-teamet foregår via vores integreret live-chat.

Databehandling

Enhver kontrakt med CalcuEasy reguleres af CalcuEasys databehandlingsaftale, medmindre andet er angivet i samarbejdsaftalen.


Diverse

 1. Offentliggørelse. Som en del af denne aftale giver du os ret til at tilføje din virksomhed eller den virksomhed, du repræsenterer, med firmanavn og firmalogo til vores kundeliste og website efter indgåelse af aftalen indtil to år efter aftalens ophør.
 2. Gældende lov. Aftalen er underlagt dansk lov.
 3. Overtrædelse af kontrakt. I tilfælde af misligholdelse af kontrakten skal den forseende part indgive en skriftlig anmodning med en 14-dages frist for afhjælpning af kontraktbruddet. Hvis denne anmodning ikke overholdes, kan kontrakten opsiges af begge parter med 30 dages varsel. Forpligtelsen til at kompensere i tilfælde af kontraktbrud følger de generelle regler i dansk lovgivning.
 4. Acceptabel anvendelse. Du accepterer at bruge CalcuEasy-tjenesten, herunder alle funktioner og funktionaliteter, der er forbundet hermed, i overensstemmelse med alle gældende love, regler og forskrifter eller andre begrænsninger i brugen af tjenesten eller indholdet deri. Du accepterer ikke at arkivere, gengive, distribuere, ændre, vise, udføre, offentliggøre, licensere, oprette afledte værker eller tilbyde salg, ikke-kundedata og information indeholdt i eller opnået fra eller gennem CalcuEasy-tjenesten.
 5. Ændring af vilkår og betingelser. CalcuEasy forbeholder sig retten til frit at ændre/tilføje/slette i vilkår og betingelser uden at underrette kunden. Hvis der ændres i vilkår og betingelser, som direkte påvirker kunden (ex. prisændringer), orienteres kunden herom via mail mindst 30 dage før ændringens ikrafttrædelse.