Sammenlign indtægter og udgifter

Se hvordan dine opskrifter performer og om de er rentable. Kend også din forretnings gennemsnitlige dækningsgrad og profit

Analyse

Få et dag-til-dag overblik over din forretnings dækningsgrader og indtjeningsgrader

Økonomisk overblik

Få et hurtigt og detaljeret overblik over din restaurant, café eller kantines økonomiske situation fra dag til dag.

Indkøbspriser

Få et overblik over indkøbspriserne på dine råvarer fra dag til dag.

Har du det forkromet overblik i forretningens omsætninger og indtægter? I CalcuEasy’s køkkenprocentsmodul kan du hver dag, hver uge, hver måned eller hvert år notere dine indtægter og udgifter og få et overblik af gode såvel som mindre gode måneder. Køkkenprocentsmodulet giver din virksomhed værdi, fordi du hele tiden har indblik i, hvilke uger og måneder, du bør gøre en ekstra indsats for at generere mere overskud.

Køkkenprocenten er afgørende

I CalcuEasy’s køkkenprocentsmodul kan du nemt indtaste dine løbende indtægter og udgifter. Alt afhængig af hvor ofte, du ønsker at beregne din køkkenprocent, kan du nemt udregne denne og lagre den i CalcuEasy. Du kan sammenligne dine køkkenprocenter og se hvilke måneder din forretning leverer bedst.

Sådan fungerer det
I CalcuEasy’s køkkenprocentsmodul er det nemt for dig at indtaste dine daglige eller ugentlige indtægter og udgifter. Modulet er nemt at navigere rundt i. Når du skal lave en notering, klikker du på kalenderen. Her indtaster du først ugens køb, vælger leverandør og taster indkøbspris. Dette samme gælder ugens omsætning. Det er op til dig, hvor ofte du indtaster indkøb og omsætninger. Dette kan gøres på både dags-, uges-, måneds- og årlig basis. Vi anbefaler dog at lave indtastninger i kalenderen en gang om ugen for at få et fyldestgørende billede.

En gang om måneden har du så mulighed for at udtrække en oversigt over månedens køkkenprocent. Du trykker på ”Opret ny beregning”. Her vælger du den periode, du ønsker beregningen for – eksempelvis 1. – 28. februar. Navngiv udregningen ”Status februar 2018”. CalcuEasy opsummerer automatisk alt indkøb og omsætning for den valgte periode. Det er også her muligt at tilføje din lagerværdi, da denne også er en væsentlig faktor, når vi udregner køkkenprocenten. Din nye køkkenprocent for hele måneden lagres med tidligere udregnede køkkenprocenter. Du har dermed mulighed for at sammenligne de forskellige køkkenprocenter og skabe et overblik over, hvordan det går din forretning.

Derfor udregner vi køkkenprocenten

Køkkenprocenten udregnes for at kontrollere, om din forretning ligger på det dækningsbidragsmål, som er din målsætning for forretningen. På den måde kan du hele tiden se, om din forretning er on-track med din økonomi. Hvis forretningen eksempelvis har en målsætning om at holde 65% i dækningsbidragsmål/køkkenprocent, men udregningen viser, at den ligger på 62%, får du vished om, at der skal gøres en ekstra indsats for at nå målsætningen. Løsningen kan være at ændre en smule på kalkulationerne, undersøge om der kan skæres i de faste omkostninger eller noget helt tredje.