Vigtige nøgletal og beregninger til restaurantejer og køkkenchef 3 years ago

Generelt er målet for mange restauranter, caféer og kantiner at få så mange gæster, som muligt og lange så mange retter over disken, som muligt.
Der er en kæmpe forskel på forståelsen af, hvor vigtigt det er, at man har styr på sine madomkostninger. I sidste ende er det kontrollen over madomkostningerne, der definerer hvor stor en profit, du får. Det første step til at bygge en solid forretning er at undersøge, hvordan man effektivt kan måle profitabilitet.

 

Beregning af forretningens vareforbrug i procent

Vareforbrug i procent er defineret, som den værdi, der er mellem dine madomkostninger og omsætning. Her er hvordan du kan beregne vareforbrug i procent:

Step 1: Bestem værdien af de varer, der er solgt (COGS – cost of goods sold)

  • Find værdien af alt, du har på lager i begyndelsen af måneden (ex. 100.000 kr.)
  • Find alle de indkøb (madvarer, redskaber, m.v.), du har lavet i løbet af måneden (40.000 kr.)
  • Find værdien af alt, du har på lager i slutningen af måneden (150.000 kr.)
[Start lager 100.000 kr.] + [Indkøb 40.000 kr.] – [Slut lager 80.000 kr.] = 60.000 kr. (COGS)

 

Step 2: Find dit vareforbrug i procent

  • Divider din COGS (60.000 kr.) med omsætningen for måneden (190.000 kr.)
  • Multiplicer med 100 for at beregne vareforbrug i procent
[COGS 60.000 kr. / Omsætning 190.000 kr.] x 100 = 31,57% vareforbrug i procent

Værd at vide..

Det gennemsnitlige vareforbrug i procent er omkring 30% for full-service og fast food restauranter.

Dækningsgrad vs. Vareforbrug

Dækningsgraden angiver hvor meget din restaurant genererer eller taber baseret på dine omkostninger. Dit vareforbrug fortæller derimod, hvor meget dine retter koster i procent ud fra din omsætning.
Der skelnes mellem dækningsgrad og indtjeningsgrad.

Dækningsgrad er forskellen mellem omsætningen og varebruget.

Dækningsgrad = [Omsætning – vareforbrug (COGS)] / [Omsætning]

Indtjeningsgrad er når du medregner driftsomkostninger såsom løn, el, vand og varm, hvilket giver et mere realistisk billede af, hvad du tjener på bunden.

Indtjeningsgrad = [Omsætning – omkostninger] / [Omsætning]

Beregning af madomkostninger med CalcuEasy

Derfor vil manuel beregning af madomkostninger skade din restaurant

Mennesker laver fejl

Hvis du har det hele organiseret i et excel ark, kan der er nemt opstå fejl. Det sker særligt, hvis I er flere om at bearbejde tallene deri. Alt imens er du måske også ansvarlig for vagtplanlægning, ordresendelse og andet, hvilket kan gøre, at tallene ikke altid bliver opdateret.

 

Råvarepriser ændres dagligt

Dine leverandører ændrer daglige priserne på råvarerne og det er noget nær umuligt at kunne følge med i at opdatere disse priser manuelt. Det er alt for tidskrævende.

 

Du bliver ikke gjort opmærksom på prisændringer

Når en leverandør laver prisændringer, bliver du sjældent notificeret om dette. I CalcuEasy kan du i vores dashboard se, hvilke råvarer, der er steget i pris, og dine kalkulationer bliver automatisk genkalkuleret.

 

Det er tidskrævende

Der er uden tvivl en masse berøringsflader, når man driver en restaurant, café eller kantine. Derfor ønsker man ikke, at alle ens vågne timer skal bruges på udregning af madomkostninger. Det er dog nødvendigt og derfor bliver livet som restaurantejer blot nærmere med et software som CalcuEasy.

Commenting is Disabled on Vigtige nøgletal og beregninger til restaurantejer og køkkenchef