Vilkår og betingelser

Her findes vilkårene for brug af CalcuEasy.com

Brugervilkår for Calcueasy.com

Her findes vilkårene for brug af CalcuEasy.com

CalcuEasy ApS, Østre Alle 102, 4. sal, 9000 Aalborg, er ejet af de danske selskaber Per Niels Jørgensen Holding ApS, Rebsdorf & Birkholm Holding ApS, JBK Holding IVS og KSIGH Holding IVS. Det er en betingelse for oprettelse og brug af CalcuEasy, at du accepterer disse brugervilkår i forbindelse med oprettelsen.

Personlige oplysninger

Når du opretter dig som bruger på CalcuEasy.com, vil dine informationer efterfølgende blive sikkert opbevaret af CalcuEasy og vil ikke blive videregivet til tredjemand uden forudgående samtykke fra dig. Formålet med oprettelsen er at give dig mulighed for at bruge CalcuEasys værktøjer til optimering af dine opskrifter, lagre, omkostninger og indtjening, og kalkulationer herunder kostpriser og udsalgspriser.

Personfølsomme oplysninger

Du må ikke indtaste eller uploade personfølsomme oplysninger, som eksempelvis vedrører religion, race, politiske forhold, fagforeningsforhold, seksuel orientering eller helbredsoplysninger på www.calcueasy.com. Sådanne oplysninger har CalcuEasy ikke lov til at registrere, og hvis CalcuEasy bliver bekendt med at de findes, vil disse blive slettet.

Beskyttelse af personoplysninger og samtykke til markedsføring

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. CalcuEasy gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt og stadig under hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Personoplysninger udleveres ikke til tredjemand, og de slettes eller anonymiseres efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Dette gælder ligeledes for indhentning af råvarepriser, indtastede kalkulationer, opskrifter, lagerlister, og indtjening og omkostninger. Ved oprettelse af en bruger på www.calcueasy.com bliver du bedt om at give samtykke til, at CalcuEasy må sende dig elektronisk markedsføringsmateriale på e-mail og sms vedrørende opdateringer og andre nye tiltag på www.calcueasy.com. Samtykket til markedsføring tilbagekaldes såfremt du takker nej til målrettet markedsføring ved afkrydsning af markedsføringsfeltet i CookieBot på www.calcueasy.com.

Indsigt I dine oplysninger

Du har som bruger altid mulighed for at se og rette i dine personlige oplysninger. Dette gøres ved at logge ind og vælge ”organisationsindstillinger” under punktet ”indstillinger”. Har du brug for hjælp henviser vi til kontakt@calcueasy.com

Misvedligeholdelse

CalcuEasy forbeholder sig retten til at ændre i dine indtastede oplysninger eller slette din profil, hvis denne indeholder ukorrekte eller ulovlige oplysninger. Dit brugernavn og password til www.calcueasy.com er strengt personligt og må ikke videregives til andre med mindre dette på forhånd aftales med CalcuEasy. Videregivelse af brugernavn/password vil kunne medføre, at adgangen til www.calcueasy.com blokeres og aftalen kan ophæves.

Priser og betalingsbetingelser

Priser:

Der skelnes mellem Pro og Premium abonnenter.

Pro abonnenter:
Prisen for et Pro abonnement er 499 kr./md. Kunden betaler for et årligt abonnement medmindre andet er aftalt.

Premium abonnenter:
Premium abonnementet er for enterprises eller større teams. Har kunden flere end 1 afdeling, bliver man premium abonnent. Det er typisk kæderestauranter, storkøkkener, cateringfirmaer, m.m. CalcuEasy tilpasser og skræddersyer produktet efter kundens behov, yder on-site træning og meget andet. En årlig abonnementspris aftales mellem parterne.

Ekstra ydelser

Opdatering af råvarer:

 • 0-300 linjer: DKK 1000,-
 • 300-600 linjer: DKK 1300,-
 • 600-1000 linjer: DKK 1900,-
 • 1000-1500 linjer: DKK 2800,-
 • 1500-2100 linjer: DKK 4000,-
 • 2100-2800 linjer: DKK 5500,-
 • 2800-3600 linjer: DKK 7300,-

(“linjer” er antal rækker i et excel ark. Én råvare er én linje)

Udviklingspris pr. time: DKK 750,-

Betalingsbetingelser:

CalcuEasy ApS benytter Stripe som betalingsløsning. Stripe godkender betalinger fra de fleste betalingskort, heriblandt: Visa/Dankort, Visa og MasterCard). Sikkerheden omkring betalingsoplysningerne varetages af Stripe (https://stripe.com/dk) og omfatter sikker kryptering af kortdata.

Betaling for abonnement sker forud for hver abonnementsperiode. Det pågældende beløb trækkes automatisk via de, af kunden, angivne betalingsoplysninger. Afhængigt af kundens valg af abonnement, trækkes beløbet automatisk hver måned/år.

Når kundens angivne betalingsoplysninger er bekræftet og godkendt, trækkes det gældende beløb med det samme. Ved køb af abonnement er alle priser inklusiv 25% moms.

Kvitteringer for betaling genereres straks efter betaling (både ved det initiale køb og ved fornyelse af abonnement) og sendes til kundens mail.

Ved særlige tilfælde kan det aftales, at kunden betaler abonnement via fakturering. CalcuEasy ApS har ret til at afgøre, hvorvidt der skal betales via fakturering eller ej.

Opsigelse

 • Abonnement med månedlig fakturering opsiges med én måneds varsel fra opsigelsesdato
 • Abonnement med årlig fakturering opsiges med 3 måneders varsel fra opsigelsesdato
 • Aftalen kan fra CalcuEasys side altid opsiges med 3 måneders varsel
 • Opsigelsen skal ske skriftligt

Forudbetalt abonnement tilbagebetales kun såfremt, det er CalcuEasy, der opsiger aftalen. Når en brugerprofil er opsagt, lagres indtastede oplysninger, kalkulationer, opskrifter, lagerliste m.m. i 3 måneder, regnende fra den dag, kontoen er lukket for det tilfælde, at profilen ønskes genoprettet. Efter 3 måneder slettes oplysningerne, kalkulationer m.m. permanent.

Ansvarsfraskrivelse

CalcuEasy kan ikke gøres ansvarlig for økonomiske tab eller tab af data, som du måtte lide, fordi CalcuEasy ændrer eller nedlægger www.calcueasy.com eller hvis www.calcueasy.com er utilgængelig i kortere eller længere perioder. CalcuEasy kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for de informationer, som findes på siden – uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. CalcuEasy kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes på www.calcueasy.com. CalcuEasy opfordrer dig til at tjekke disse betingelser jævnligt, da det kan være nødvendigt at ændre dem. Dette kan eksempelvis ske i forbindelse med ændringer i vores service eller ændringer i lovgivningen.

Service level agreement

Udover nærværende betingelser for brug af CalcuEasy, henvises der til CalcuEasy’s Service Level Agreement. Tryk her for at åbne Service Level Agreement.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem brugere af www.calcueasy.com og CalcuEasy skal løses ved byretten efter dansk rets almindelige bestemmelser.

Privatlivspolitik