Facebook picture 1x1

Styr på prisen

Overblik, orden og indsigt

Styr på mængden

CalcuEasy er et online kalkulationsprogram til den professionelle køkkenchef. Formålet med CalcuEasy er at give vores kunder de optimale forudsætninger for den kommercielle del af køkkendriften.
screenshot of the dashboard
Commodities

Råvareliste

CalcuEasy’s råvareliste har over 700 varenumre. Priserne på råvarerne er baseret på den aktuelle markedspris kombineret med omregningstal for svind. Råvarepriserne kan nemt redigeres, så de matcher til hvert køkken. Råvarelisten er vigtig, da den danner grundlaget for de øvrige moduler: kalkulationer, opskrifter og lager.

Recipe storage

Opskrifter

Opskriftmodulet har til formål at sikre en standard for portionering og kvalitet. Det giver gæsterne en ensartet oplevelse, og samtidig holder den kalkulerede økonomi også i praksis. Med den indbyggede mængdeberegner omdannes en opskrift hurtigt fra 1 person til flere.

calculations

Kalkulationer

Med afsæt i kostprisen samt den ønskede dækningsgrad, giver kalkulationsmodulet i CalcuEasy køkkenchefen mulighed for den helt korrekte beregning af udsalgsprisen. Kalkulationsmodulet kan bruges til en enkelt ret på menukortet, dagens menu, en buffet eller en selskabsmenu.

inventory count, stock management

Lageroptælling

Med lagermodulet bliver lageroptællingen nemmere og mindre tidskrævende. Flowet i køkkenets råvarer bliver let at følge og prisændringer synkroniseres med kalkulationerne. Med systemets indbyggede mailfunktion sendes lagerlisterne direkte til bogholderiet efter hver lageroptælling.

Pro users quote
”Vi bruger CalcuEasy hver gang en ny ret skal lanceres og desuden i alle tilbudsgivninger på selskaber. Programmet giver os de optimale forudsætninger for en korrekt prissætning.”
Pro user, Darren

Darren Beetson
Restauratør og køkkenchef

Pro user, David

David Nielsen
Restauratør

Pro user, Jacob

Jacob Ernst
Ejer og køkkenchef

Pro user, Ulrik

Ulrik Nielsen
Køkkenchef

Pro user, Kim

Kim Kristoffersen
Køkkenchef

Pro user, Morten

Morten Hansen
Restauratør og køkkenchef